10 Mayıs 2012

Güçlü Ailelerin Özellikleri - Secrets of Strong Families


1985 yılında Nick Stinnett ve John DeFrain güçlü ailelerle bağdaştırılmış özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yürüttükleri geniş bir araştırma projesinin sonuçlarını yayınlamışlardır. (Secrets of Strong Families, NY: Berkley Books). Amerika'da 3000 tane güçlü aile özelliklerine sahip aile belirlemişlerdir ve aile üyeleriyle kapsamlı görüşmeler yapmışlardır. Aileler birçok boyutta nüfusun gerçek bir arakesitini temsil etmiştir. Dikkatle yapılan analizlerin sonunda, güçlü ailelerin ortak olarak sahip olduğu başlıca altı özellik ortaya çıkmıştır:

Bağlılık: aile üyeleri kendilerini ilişkilerine ve herbir üyenin birer birey olarak gelişmesine adamışlardır.

Değer: aile üyeleri sık sık birbirlerine değer verdiklerini söylerler ve bunu davranışları ile gösterirler; ifade ettikleri konuları da açık belirli şekilde ortaya koyarlar.

İletişim: bu aileler iyi iletişim becerilerine sahiptirler ve sık sık birbirleriyle iletişim kurarlar.

Eğlence: güçlü aileler beraber zaman geçirmeye öncelik verirler ve bu zamanın bir kısmını eğlenceli şeyler yaparak geçirirler.

Ruhani Açıdan İyi Hissetme: ister dini gruplara, ister doğa, müzik gibi ilham verici aktivitelere katılsalar da, ruhsallığın günlük stresleriyle başa çıkmalarını sağladıklarını belirtmişlerdir.

Başaçıkma Becerisi: bu aileler zor zamanlarla karşılaştıklarında, krizin etkisiyle dağılmaktansa birbirlerini destekleyecek bir yol bulurlar.

Terapistlerin, anne babaları çocuklarıyla özel oyun seansları yaparlarken eğittikleri bir yaklaşım olan filial oyun terapisinin, 35 senelik araştırmalar ve klinik deneyimler sonucunda çocuklar ve aileler için uzun dönemli, olumlu değişimler sağlamada oldukça etkili olduğu görülmüştür. Güçlü ailelerdeki altı özelliği ve filial oyun terapisinin hedeflerini karşılaştırdığınız zaman birçok benzerlik görebilirsiniz.


Tüm bu bilgileri öğrenmemi sağlayan Family Enhancement & Play Therapy Center'ın kurucusu Rise VanFleet'e ve Çocuk merkezli oyun terapisi, süpervizyon çalışmaları ve Filial aile terapisi eğitmenimiz Filiz Çetin'e teşekkürler...

0 yorum:

Yorum Gönderme

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...