10 Ocak 2012

Tırnaklarını yiyen çocuk

Soru: 4,5 yaşında bir kızım var. Birkaç aydır, sıklıkla elini ağzına götürdüğünü, tırnaklarını yemeğe başladığını farkettik. Kısa süreceğini umarak, pek ses etmedik, ama halen tırnaklarını yemeğe devam etmekte. Ne yapabiliriz?

Psikolojik Danışman ve Pedagog Gizem Birgül yanıtlıyor: Tırnak yeme, ruhsal gerilim, sıkıntı veya saldırganlık duygularının açığa vurulmadığı durumlarda, çocuğun kendi kendine yönelik saldırganlık dürtüsünün bir belirtisi kabul edilir. Tırnak yeme alışkanlığına çoğunlukla 3-4 yaslarında başlar. Çocuğun ne zaman tırnak yemeğe başladığı, ne sıklıkla, hangi durumlarda tırnak yediğinin tespiti , sorunu çözüme daha çabuk ulaştıracaktır.
Tırnak yeme, dişlerin çıkmaya başladığı dönemlerde görülebildiği gibi,7-8 ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir davranış biçimidir.
Bazı yaklaşımlar, tırnak yemenin bir taklit etme davranışı olduğunu ve çevresindeki büyükleri taklit ederek, çocuğun bu davranışı öğrendiğini savunmaktadır.
Tırnak yeme davranışından çok bu davranışa neden olan olayları saptamak gerekir. Bu davranışın altında yatan sebepler çoğunlukla psikolojik sebeplerdir.
Tırnak yeme davranışının altında yatan sebeplere bakacak olursak;
·      Ailedeki büyüklerde tırnak yiyen varsa çocuk onları taklit ediyor olabilir.
·       Aile içi öfke nöbetleri, çocuklara fazla kızılması ve bağırılması, evde yoğun kavgalaırn yaşanması çocuğun baskı ve kaygı hissetmesine, bunu da tırnak yiyerek göstermesine neden olabilir.
·      Çocuğun kapasitesinden fazla ders, iş ve görev ile yükümlü ve sorumlu tutulması  da çocuğu kaygıya sevk edecektir.
·      Çocuğun sürekli eleştirilmesi, başkalarıyla kıyaslanmasıda, çocuğun kendisini yetersiz  hissetmesini sağlayarak, kaygı ve strese sebep olacaktır.
Tırnak yeme alışkanlığının daha çok baskı altına alınmış heyecan durumları ile ilgili olduğu, çocuk bunun istenmeyen bir davranış olduğunu anlayınca da tırnak yemenin davranış biçimi haline geldiğini görüyoruz.
Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Çocuğun sürekli olarak eleştirilmesi, baskı altında tutulması, sevgi gösterilmemesi, anne babanın evde sürekli kavga halinde olması bu duruma yol açabilir.

Peki ne yapılmalı?
En etkili yöntem 3-4 yaşlarına kadar anne baba tarafından çocuğun tırnak yeme davranışının görmezlikten gelinmesidir.
Daha sonra bu alışkanlık devam ederse;
*Çocuğun gerginlik ve uyumsuzluk nedenleri iyice araştırılmalı ve bunlar saptanarak çözüm getirilmeli,

*Çocukları korku kaygı yaratacak durumlardan uzak tutmak gerekir.?

*Parmak ucuna ya da tırnağa acı, zararsız bir madde sürülebilir.? Çocuğun gururunu okşayarak, tırnak yemenin onu ne denli çirkin yapabileceği telaşsız bir biçimde anlatılmalıdır.
*En iyi çözümlerden biri de, çocuklara ellerini devamlı meşgul edebileceği işler vermektir. Bu herhangi bir müzik aleti çalmak(gitar,davul vb.), elle ses çıkarmalı oyunlar oynamak( masaya vurarak ya da elleri birbirine vurarak ses çıkarmak vb.), hamurla oynamak gibi etkinlikler olabilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...